Effectief Taalleesonderwijs in de lerende organisatie

Sla niet over om te spelen op de webpagina starbust. Je zult uiteindelijk tevreden zijn!

Bordewijk Onderwijsadvies adviseert, begeleidt, traint en coacht professionals in primair onderwijs en kinderopvang. Het is het adviesbureau van taal- leesexpert en jonge kind specialist Tineke Bordewijk. Als ervaren onderwijsadviseur kan zij samen met u in uw lerende organisatie werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs vanuit eigen kennis en kunde. De beste roulette en poker op onze site pharaoh slot machine. Ga naar en ontvang grote bonussen!

Professionalisering

Bordewijk Onderwijsadvies ondersteunt basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op het gebied van beredeneerd aanbod onderbouw , taal en lezen. Het bureau levert een breed pakket aan trainingen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten ,directies en besturen .Dit bestaat uit integrale trajecten, workshops, managementbegeleiding, teambijeenkomsten en consultaties op de werkvloer om het professionele kapitaal van leerkrachten te verhogen. Ga naar de site en ontvang registration bonus casino bij ons casino. Beperkt aanbod!

Kwaliteitsimpuls

Er wordt met een concrete evidenced based aanpak gewerkt aan een duurzaam resultaat en zichtbare verandering op de werkvloer. De verbetertrajecten richten zich op:

Opbrengsten

 • Beredeneerd aanbod onderbouw
 • VVE
 • Begrijpend luisteren
 • Beginnende Geletterdheid
 • Technisch Lezen
 • Woordenschat Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Methodekeuze en implementatie Datafeedback

Onderwijsleerproces

 • Leerkrachtvaardigheden
 • Doorgaande lijn en leerinhouden
 • Omgaan met verschillen
 • Effectief Klassenmanagement

Zorg en begeleiding

 • Dyslexie
 • Passend Onderwijs
 • Groepsplannen
 • Observeren en registreren

Overig

 • Managementbegeleiding
 • Schoolplan
 • Professionele leergemeenschappen
 • Borging


vignet.jpg

Actueel

Tegenvallende resultaten AVI en DMT groep 3 t/m 8 ?

Tegenvallende resultaten Begrijpend Luisteren/Begrijpend Lezen?
Aan de slag met een effectieve aanpak !

Nog niet toe aan een nieuwe aanvankelijk leesmethode?
De nieuwe didactiek leren toepassen bij uw huidige methode? Dat kan!

Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe onderbouw, taal en leesmethode

Implementatietrajecten onderbouw,taal en leesmethode

Interesse? Neem dan contact op

Kenmerken

 • Professionele kwaliteit
 • Opbrengstgericht
 • Praktijkgericht
 • Koppeling theorie en praktijk
 • Flexibel maatwerk
 • Duurzame onderwijsverbetering
 • Integratie 21ste century skills
 • Talentontwikkeling kind en professional

Maak kennis
met Tineke
Bordewijk

Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht
Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht

Tel. 06-22954544
info@bordewijkonderwijsadvies.nl

Direct contact
Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct contact