Methode

Toe aan nieuwe Taal of leesmethode die school het beste past! En dan ….

Motto Bordewijk Onderwijsadvies : wat doet de school zelf en waar ondersteuning gewenst?

Voor de keuze

Bijeenkomst(en) werkgroep, team

* uitgever onafhankelijke objectieve informatie voor methoden inzicht

* combi visie school taal/leesonderwijs en schoolkenmerken en methoden

* criteria lijst – selectie- uitprobeer fase geselecteerde methoden

Na de keuze

Implementatietraject

Startbijeenkomst gebruikersteam : Haal het beste uit de methode! Goed en snel aan de slag

* kerndoelen

* inzicht in de leerlijnen

* strategieën

* direct instructiemodel

*didactiek, en leerkrachtvaardigheden

*didactische werkvormen

*differentiatie /organisatie( combigroep, conceptscholen)

* dagelijkse praktijk : de lesvoorbereiding

* werkbaar efficiënt werken

* toetsen en toetssite

* referentieniveaus indien van toepassing

* gebruik leerkrachtassistent en leerlingensoftware

* tips : concrete praktijkuitwerkingen en handreikingen

Mogelijk combineren met:

Tijdens

Evaluatie en verdiepingsbijeenkomsten team/ regiegroep

* tussenevaluatie bijeenkomst werken met de methode

* verdeling leerstof voor onze school/leerlingen

* relatie methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen

* verdiepingsbijeenkomst op onderdelen

* deel domeinbijeenkomsten : o.a. woordenschat, taalverkenning, modelen, leesbevordering

* data check toetsen LOVS en methode: schoolspecifieke groepsplannen maken

* groepsconsultaties met specifieke methode kijkwijzer

* eindevaluatie

Mogelijk combineren met:

Na

Taal-of leesmethode borgen

* methoden afspraken van de school vaststellen en vastleggen in schoolspecifieke documenten

Bordewijk Onderwijsadvies (erkend Scholingspartner ) helpt u graag met keuze- en of implementatievragen over de methoden

Malmberg www.malmberg.nlmalmberg c.jpg

Peuterplein, Kleuterplein, Lijn 3 , Station Zuid, Grip op Lezen, Leeslink , Staal, Taalactief 4

Zwijsen: www.zwijsen.nl

zwijsen a.jpg

Schatkist Nieuw, VLL KIM, Estafette, Spelling in Beeld, Taal in Beeld, Lezen in Beeld

Noordhoff: Taal op Maat, Spelling op Maat, Timboektoe

Thieme Meulenhoff: Taalverhaal.nu

Delubas: Leesparade

Actueel

Tegenvallende resultaten AVI en DMT groep 3 t/m 8 ?

Tegenvallende resultaten Begrijpend Luisteren/Begrijpend Lezen?
Aan de slag met een effectieve aanpak !

Nog niet toe aan een nieuwe aanvankelijk leesmethode?
De nieuwe didactiek leren toepassen bij uw huidige methode? Dat kan!

Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe onderbouw, taal en leesmethode

Implementatietrajecten onderbouw,taal en leesmethode

Interesse? Neem dan contact op

Kenmerken

  • Professionele kwaliteit
  • Opbrengstgericht
  • Praktijkgericht
  • Koppeling theorie en praktijk
  • Flexibel maatwerk
  • Duurzame onderwijsverbetering
  • Integratie 21ste century skills
  • Talentontwikkeling kind en professional

Maak kennis
met Tineke
Bordewijk

Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht
Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht

Tel. 06-22954544
info@bordewijkonderwijsadvies.nl

Direct contact
Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct contact