Aan de slag met Lijn 3 15601_MalmbergPO_Lijn3_logo.JPG


VOOR

Mis uw kans niet om te spelen op de site starbust deutsch. Je zult er blij mee zijn!

U gaat aan de slag met Lijn 3. Voor een goede start biedt Bordewijk Onderwijsadvies de Startworkshop Lijn 3.. Opbrengst gericht werken met de nieuwe methode staat centraal. U krijgt tips en adviezen voor een haalbare,succesvolle start op schoolmaat.

Startworkshop

 • Eenduidige start met inzichten in kerndoelen en leerlijnen
 • De doorgaande lijn: omgaan met de gegevens van groep 2
 • Kennis van didactiek, strategieën, benodigde vaardigheden
 • Aandacht voor structuur, opbouw en werkwijze
 • Praktische informatie voor organisatie ( ook combigroepen)
 • Omgaan met de software voor leerkrachten, leerlingen en ouders

Planning: Voor de start van het nieuwe schooljaar

1.Tijdens

2.A. Verdiepingsworkshops Lijn 3 U kunt kiezen uit:

Opbrengstgericht werken met Lijn3, Lezen

Opbrengstgericht werken met Lijn 3, Spelling

Opbrengstgericht werken met Lijn 3, Woordenschat

of een combinatie op schoolmaat.

B. Implementatietraject op schoolmaat voor een hoog rendement

Een goed implementatietraject vraagt intensieve begeleiding van het proces, inhoudelijke teambijeenkomsten en groepsconsultaties. Door de implementatie van Lijn 3 door Bordewijk Onderwijs Advies te laten uitvoeren krijgt U een haalbaar efficiënt opbrengstgericht gebruik van de methode.

Bijeenkomsten

 • Analyse groepsresultaten, tips en adviezen voor aanpak op schoolmaat
 • Verdieping omgaan met de materialen, didactiek, organisatie en structuur, leerlijnen , omgaan met software: lezen, spellen, woordenschat, begrijpend lezen, leesbevordering.
 • Groepsconsultaties

Planning: Na de signaleringsmomenten

C. Combinatie van A en B

Meer weten?

Tineke Bordewijk

Taal en leesspecialist van Bordewijk Onderwijsadvies

e. info@bordewijkonderwijsadvies.nl T 06-22954544

Erkend scholingspartner zie ook www.malmberg.nlmalmberg c.jpg

Actueel

Tegenvallende resultaten AVI en DMT groep 3 t/m 8 ?

Tegenvallende resultaten Begrijpend Luisteren/Begrijpend Lezen?
Aan de slag met een effectieve aanpak !

Nog niet toe aan een nieuwe aanvankelijk leesmethode?
De nieuwe didactiek leren toepassen bij uw huidige methode? Dat kan!

Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe onderbouw, taal en leesmethode

Implementatietrajecten onderbouw,taal en leesmethode

Interesse? Neem dan contact op

Kenmerken

 • Professionele kwaliteit
 • Opbrengstgericht
 • Praktijkgericht
 • Koppeling theorie en praktijk
 • Flexibel maatwerk
 • Duurzame onderwijsverbetering
 • Integratie 21ste century skills
 • Talentontwikkeling kind en professional

Maak kennis
met Tineke
Bordewijk

Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht
Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht

Tel. 06-22954544
info@bordewijkonderwijsadvies.nl

Direct contact
Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct contact