Nieuwe aanvankelijk leesspelling methode: nog niet!

Toepassen nieuwste inzichten: natuurlijk wel!

De neiging om niet te verwaarlozen om te ervaren op de webpagina starbust. Je zult er blij mee zijn!

U bent nog niet toe aan een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen…..Maar wel aan het toepassen van de nieuwste inzichten met het oog op hoge(re) opbrengsten?

Voor die scholen heeft Bordewijk Onderwijsadvies een aanpak ontwikkeld waarin de nieuwste inzichten toegepast worden in uw huidige methode.

Hoe?

In een bijeenkomst op schoolmaat:

 • uitleg nieuwste didactiek aanvankelijk lezen en spellen
 • praktische toepassing in uw huidige methode
 • omgaan met de gegevens groep 2
 • effectieve materialen voor inpassing in uw huidige methode

Uitbreiding:

* bijeenkomsten na signaleringsmomenten

* begeleiding op de werkvloer met groepsconsultaties en regieoverleg.

Meer weten?

Tineke Bordewijk

Taal en leesspecialist van Bordewijk Onderwijsadvies

E. info@bordewijkonderwijsadvies.nl

t. 06-22954544

Actueel

Tegenvallende resultaten AVI en DMT groep 3 t/m 8 ?

Tegenvallende resultaten Begrijpend Luisteren/Begrijpend Lezen?
Aan de slag met een effectieve aanpak !

Nog niet toe aan een nieuwe aanvankelijk leesmethode?
De nieuwe didactiek leren toepassen bij uw huidige methode? Dat kan!

Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe onderbouw, taal en leesmethode

Implementatietrajecten onderbouw,taal en leesmethode

Interesse? Neem dan contact op

Kenmerken

 • Professionele kwaliteit
 • Opbrengstgericht
 • Praktijkgericht
 • Koppeling theorie en praktijk
 • Flexibel maatwerk
 • Duurzame onderwijsverbetering
 • Integratie 21ste century skills
 • Talentontwikkeling kind en professional

Maak kennis
met Tineke
Bordewijk

Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht
Bordewijk Onderwijsadvies
Eb 1
3312 WC Dordrecht

Tel. 06-22954544
info@bordewijkonderwijsadvies.nl

Direct contact
Laat uw gegevens achter op het formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Direct contact